Vastus arengukava kriitikale

Edastan siinkohal merenduspoliitika arengukava eestvedaja vastuse merendustegelaste eelmise nädala kriitilisele vastukajale.

Vastan kokkuvõtvalt töörühma liikmete poolt saabunud tagasisidele.

Laevandustoetuste paketi väljatöötamine on hetkel keskne teema eelkõige kontekstis, et selles osas on vaja läbi viia täiendavaid analüüse. St et kui ülejäänud teemade osas võime öelda, et sisend on suures osas laekunud, töörühmadel on konsensus arenguvajaduste osas ning meie ülesanne on see korrektselt arengukavaks kirjutada, siis laevandustoetuste osas tegelikult ei ole hetkel selge, mida me konkreetselt eesmärgiks seame. Jah, ettepanekud olemuslikult on tehtud (tonnažimaks, meremeeste maksude alandamine) kuid täpsed numbrid on lahtised. St. et olemasolevad andmed ja tehtud arvutused ei ole veel piisavad, et nendega valitsusse või Riigikogusse minna. Sellel põhjusel ei ole toetustepaketi ettepanekut tehtud ka Rahandusministeeriumile, kuid on selge, et RM on esimene institutsioon kellega me ettepanekud kooskõlastame niipea kui oleme kindlad, et need on piisavalt läbi arvutatud.

Ülejäänud teemade „paberile panemine“ on tõepoolest kahetsusväärselt veninud. Kuid siin ei ole teha muud kui mitte lasta ennast sellest heidutada ja tööga edasi minna. Nagu sai viimastel kohtumistel kokku lepitud, siis on töörühmadel vaja järgnevate ettepanekute tegemiseks juba arengukava mustandit. Ka viimased paar kuud on tõestanud, et lihtsalt häid ideid ja ettepanekuid rohkem partneritel ei ole – need on eelneva töö käigus kõik esitatud. Vaja on nüüd näha seda, kuidas need formuleerivad ühtseks kavaks. Sellepärast ei ole me ka rohkem sisendit küsinud ega omaltpoolt midagi saatnud. Kuid tõsi on et Hr Heiki Lindpere poolt tehtud töö on piisavalt ühtne tervik, et saame seda jagada. Samuti võime merenduspoliitika kodulehele üles panna Merendusnõukoja pöördumise Riigikogule. Oletan, et neil ei ole midagi sellel vastu. Mis puudutab arengukava osas tehtud  ettepanekuid, siis need peaksid olema kajastatud kõik kommentaaridega arvestamise tabelis. Kindlasti on nii Sadamate Liidu poolt tehtud ettepanekutega. Kordame ka, et kui leiate, et mõni teie ettepanek, mis võiks seal olla kajastatud seda ei ole, siis juhtige eraldi meie tähelepanu sellele.

Paralleelselt tegevuste ellu viimine tähendab seda, et arengukava ei ole eesmärk iseenesest ja me jätkame või alustame nende tegevustega, mis arengukavasse peaksid saama sõltumata sellest, millal arengukava vastu võetakse. Nt mainitud e-Mereriigi projekt, sadamaregistri tarkvara, Expol osalemine, jäämurde kontseptsiooniga edasi minek, uute laevade ostmine saartega ühenduse pidamiseks jne. Ehk tegevused millega me sisuliselt iga päev peame töötama. Kinnitan teile, et me üritame võimalikult mõistlikult oma ressursse nende tegevuste ja arengukava vahel jagada. Ka meie huvi on, et arengukava saaks võimalikult kiiresti valmis.

Parimat

Toomas Haidak

MKM -i Transpordi arengu ja investeeringute osakonna transpordi arengu talituse juhataja

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.