Jäämurdja Tarmo

Aastal 2006 talvel tehtud foto jäämurdjast Tarmo. Siis kui veel plaaniti Eestile uue jäämurdja ehitust. Tarmol oli lootust varsti pensionile saada… Plaaniks see on jäänudki. Foto: shipspotting.com  Sel aastal aga Peipsil vehib samuti üks Tarmo jääd murda. Kui seal jäämurdjat pole, siis tuleb muudmoodi hakkama saada. Sel talvel enam Peipsil kala püüda ei saa, sest […]

Read More

Vabariigi Valitsuse 1996. a 18. juuli määruse nr 191 “Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine” kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu “„Vabariigi Valitsuse 1996. a 18. juuli määruse nr 191 “Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine” kehtetuks tunnistamine“. ” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=284000

Read More