Värskemad uudised e-õigusest

09. märts 2010 Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu “„Vabariigi Valitsuse 1996. a 18. juuli määruse nr 191 “Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine” kehtetuks tunnistamine“. ” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=284000 11. märts 2010 Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu ““Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2010. […]

Read More