Saadikud riigikogust, võtke ometi kuulda!

Selle postituse juures Merendusnõukoja pöördumine riigikogu poole.

Teeme ettepaneku käsitleda Eesti merendusega seonduvat riiklikult olulise küsimusena Riigikogus, analüüsida meie merenduse hetkeseisu, merenduse kui terviku jätkusuutlikkusega seonduvaid aspekte ja perspektiive. Eesmärgiks on olemasolevate võimaluste kohene ärakasutamine läbi seadusandlike meetmete rakendamise. Taotleme, et loodaks tingimused Eesti lippu kandva kaubalaevastiku taastumiseks ja seeläbi töökohad meie meremeestele ning tulude toomine Eesti riiki.  

Pöördumisele on alla kirjutanud Tarmo Kõuts, Tiit Vähi, Toivo Ninnas, Jaan Kalmus, Allan Noor, Jüri Lember, Uno Laur, Heiki Lindpere, Dimitri Kubõškin, Rein Õnnis ja Kalev Kallo.

Pöördumisele on lisatud põhjalik seletuskiri. Peaks merenduse osas võhikutele kõik puust ja punaseks selgeks tegema.

Kogu eelmainitu ühiseks nimetajaks on tõsiasi, et Eesti Vabariigis ei tegele süsteemselt ja järjekindlalt merendusega ja isegi mitte meremajandusega mitte üks institutsioon. Merendusega tegelemine on riigi haldusstruktuuris sedavõrd hajutatud, et lõppkokkuvõttes ei tegele vastava valdkonnaga tõsiselt ja eesmärgipäraselt mitte keegi. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna 5-7 töötajat tegelevad tänini, kõige muu kõrvalt, pelgalt meretranspordi akuutsete probleemidega. 

Merendusnõukoja pöördumine Eesti Vabariigi Riigikogu poole

Pöördumisele lisaks on tehtud tõhusat lobitööd riigikogu koridorides ja teadaolevalt seal juba oodati kirja saabumist. Loodame parimat.

Mairold

meremees ja sulesepp

One thought to “Saadikud riigikogust, võtke ometi kuulda!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.