Saksa investorid on nõus toetama oma laevaomanikke

Berliinis sai 18. märtsil kokku ligi 50 merenduses tegutseva firma esindajat. Teemaks merendusklastri hetkeolukord ja tulevikusuunad. Kohal oli ka Saksamaa merenduse koordinaator, Hans-Joachim Otto. Kokkuvõtteks võib ütelda, et riigil (Saksamaal) ei ole hetkel plaanis rakendada erilist päästeplaani laevafirmade, sadamate ja laevatehaste abistamiseks. Riik ootab hoopis erasektori suuremat aktiivsust. HJ Otto sõnul on Deutsche Bank juba […]

Read More

Euroopa Komisjon hõlbustab mobiiltelefoni kasutamist Euroopa vetes sõitvatel laevadel

Euroopa Komisjon võttis vastu eeskirja, mis hõlbustab Euroopa vetes sõitvate laevade reisijatel ja meeskonnaliikmetel mobiiltelefoniga helistamist ning tekstsõnumite saatmist ja vastuvõtmist, kui laev asub väljaspool maapealse mobiilsidevõrgu leviala. Uue eeskirjaga ühtlustatakse laeva pardal kommunikatsiooniteenuste kasutamise tehnilised ja juriidilised tingimused, samuti võimaldatakse arendada selliseid uusi sideteenuseid nagu pardal olevate kaubakonteinerite kaugseire. Sellega luuakse õiguskindlust ja avatakse […]

Read More