Bürokraatia ei lase merendusel normaalselt taastuda

Peeter Palu (meenutades teda hea sõnaga) oleks paljud asjad ehitamata jätnud, kui ettevõtmised oleks samasugust teed pidi alguse saanud, nagu meil merenduse arengukava koostatakse. Sel ajal, kui teised arutasid ja mõtlesid, tema juba ajas materjale ja ehitusmehi kokku. Ja objektid valmisid, bürokraatide asi oli vaid samas tempos püsida.

Adun, et töö on tõesti suur (müts maha kõigi ees, kes seni nõuga kaasa aidanud) ja nurisemise asemel võiksin kaasa mõelda, aga sellest ei pääse ümbert ega üle, et see mõtlemise töö on töö iseeneses. Sellega paralleelselt ei ole mitte midagi alustatud (kuigi allolevas kirjas vastupidist väidetakse), riigi eelarves ja eelarvestrateegiates ei ole mingeid summasidki veel ette nähtud ega “broneeritud”. Kui ühel tähtsal Tartu mehel ja teistel erakondade liidritel puudub huvi meremajandust turgutada, siis ükskõik, kui palju ametnikud ja teised kaasamõtlejad oma energat ei panusta, ei muutu midagi.

Tahetakse kokku ajada tohutu hunnik pabereid (töö ju käib!), mis haaraks kõike (samas mitte midagi), aga võiks ette võtta ükshaaval. Näiteks alustada riiklikult strateegilise kaubalaevastiku rajamisest ja ka ühise logistikaga riigilaevastiku moodustamisest. Kõik muu tuleks iseenesest järele. Nt. Saaremaal on jalad alla saamas väikelaevaehituse klaster, Euroopa kalandusfondi toel upitatakse kalandust (aga see Euroopa merenduspoliitika tulemus). Mõlemad eelnimetatud valdkonnad toimivad sõltumata Eesti merenduspoliitikast (olematust või soovitavast). Tegutseda on vaja, mitte paberikuhja kergitamisega tegeleda. Olgem ausad, kui ei ole tahtmist, siis ei piisa ka täiskirjutatud paberitest ega ametnike jõupingutustest.

Bürokraatia ei lase merendusel normaalselt taastuda. Aga aeg aina läheb, tiksub juba poolteist kümnendit… Viimast hetkeolukorra kirjeldust ja analüüsi on tehtud juba rohkem kui kaks aastat. Mis hetkest siin saab enam rääkida? E-hetke saame muidugi palju asju talletada, aga kas e-riik ei ole mitte ajast maha jäänud? E-mereriigi loomise kava on naljakas, kui selle taga ei ole riiki, mis tahaks merendusega tegeleda (et kui midagi ei saa tehtud, siis teeme e-asja ja linnuke kirjas?). Merenduspoliitika arengukava veebilehtki on kui eelmise aasta päevalehed, mis e-mereriigist me veel räägime…

Edastan siinkohal kirja merenduspoliitika arengukava töörühma liikmetele.

Head töörühmade liikmed,

Oleme teile võlgu merenduspoliitika mustandi, mille kavatsesime esialgsete plaanide kohaselt saada jaanuari lõpuks niikaugele, et seda võiks teiega jagada. Kuigi lootsime, et ei  ületa seda tähtaega eriti, on käesolevaks hetkeks selge, et teha on veel  palju tööd ja mustand valmib orienteeruvalt märtsi lõpuks. See tähendab muidugi ka seda, et töö lõplik valmimine lükkub edasi. Aga et teid siiski arengukava valmimise protsessiga kursis hoida, teen lühikese ülevaate vahepealsetest arengutest.

1)      Lõpetatud on õigusliku regulatsiooni analüüs ning kirjutatud selle teema kokkuvõte professor Heiki Lindpere abiga.

2)      Käesoleval hetkel kirjutame arengukava esimest osa ehk täpsemalt hetkeolukorra kirjeldust ja analüüsi.

3)      Sõlmitud on leping ekspertide rühmaga, keda esindavad Ain Eidast ja Enno Lend ning kes keskenduvad eelkõige laevandussektori toetamise meetmete analüüsile ja meetmete paketi väljatöötamisele. Merendusnõukoda on esitanud omapoolsed meetmete ettepanekud Riigikogule ning põhimõtteliselt ongi ekspertide ülesanne nende ettepanekute sügavam analüüs, täpsustamine ning vajadusel alternatiivide välja pakkumine. See on ka põhiline töö, mis hetkel mustandi lõpetamist takistab.

4)      Riigikogu pole veel otsustanud kuupäeva, millal toimub merenduse arutelu suures saalis, kuid igal juhul soovime olla selleks ajaks põhimõttelised arengusuunad välja töötanud. Majanduskomisjon arutab merenduspoliitika väljatöötamist veel oma 09. märtsi istungil.

5)      Otsustatud on alustada e-mereriigi lahenduste väljatöötamisega. Selleks on  planeeritud vahendid infoühiskonna arengukava rakendusplaanis, mis tuleb peatselt valitsuses arutamisele

Seega soovime teile kinnitada, et merenduspoliitika väljatöötamine jätkub ja selle lõplik esitamine valitsusele ei hiline oluliselt. Samuti töötame paralleelselt olulisemate arendustegevustega, et viia need ellu sõltumata arengukava valmimisest. Arengukava mustandi soovime töörühmadele välja saata märtsi kuu jooksul ning siis jätkub ka töörühmade töö.

Loe ka teisi arvamusi merenduse teemal siit ja siit.

Tekst ajaleheformaadis.

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.