Riigikogu võttis vastu avalikesse veekogudesse ehitamist puudutavad seadusemuudatused

Järgnev tekst on Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskirjast. Riigikogu võttis 27. jaanuaril vastu veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse, millega lisatakse kehtivasse õigusesse avalikesse veekogudesse kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste (nt tuuleelektrijaamad) ehitamise regulatsioon. KÕK kirjutas veeseaduse muutmise eelnõust juba KÕKi 2009.a. septembrikuu uudiskirjas, ent Riigikogus menetlemise käigus muutusid oluliselt eelnõu põhijooned, mistõttu anname uuesti ülevaate seadusemuudatuste […]

Read More