Saarlased peavad koos merepäevi

Sel aastal toimub Saaremaal peale Kuressaare merepäevade mujalgi merega seotud üritusi. Ja et mitte killustuda üle suve, otsustati kõik sündmused koondada ühte nädalasse. Järgnevalt korraldajatelt info, mis toimuma hakkab. Kuressaare merepäevadest kasvab Saaremaa sadamaid hõlmav merenädal Mis on oluline saarlastele ja mida oleks vaja teha selleks, et meri kõigi südamesse jõuaks? Me tahame näha rohkem […]

Read More

Rootsi laevanduse saatuslik aasta

Järgnevalt Rootsi laevandusajakirja Svensk Sjöfarts Tidning peatoimetaja arvamuslugu jaanuarikuust. ________________________________________________________________________ Alanud aastal on eeldusi saada Rootsi laevanduse jaoks saatuslikuks. Stsenaarium, milles Rootsi lipuga kaubalaevastiku lammutamine kogub kõvasti kiirust, ei ole absurdne, ning seejärel hakkab kaubalaevastik Rootsi registris põhimõtteliselt koosnema mingist arvust parvlaevadest, mis on peamiselt välismaises omanduses. Meil jäävad alles laevafirmad ja tugiteenused, kuid klaster […]

Read More

Saksa investorid on nõus toetama oma laevaomanikke

Berliinis sai 18. märtsil kokku ligi 50 merenduses tegutseva firma esindajat. Teemaks merendusklastri hetkeolukord ja tulevikusuunad. Kohal oli ka Saksamaa merenduse koordinaator, Hans-Joachim Otto. Kokkuvõtteks võib ütelda, et riigil (Saksamaal) ei ole hetkel plaanis rakendada erilist päästeplaani laevafirmade, sadamate ja laevatehaste abistamiseks. Riik ootab hoopis erasektori suuremat aktiivsust. HJ Otto sõnul on Deutsche Bank juba […]

Read More

Euroopa Komisjon hõlbustab mobiiltelefoni kasutamist Euroopa vetes sõitvatel laevadel

Euroopa Komisjon võttis vastu eeskirja, mis hõlbustab Euroopa vetes sõitvate laevade reisijatel ja meeskonnaliikmetel mobiiltelefoniga helistamist ning tekstsõnumite saatmist ja vastuvõtmist, kui laev asub väljaspool maapealse mobiilsidevõrgu leviala. Uue eeskirjaga ühtlustatakse laeva pardal kommunikatsiooniteenuste kasutamise tehnilised ja juriidilised tingimused, samuti võimaldatakse arendada selliseid uusi sideteenuseid nagu pardal olevate kaubakonteinerite kaugseire. Sellega luuakse õiguskindlust ja avatakse […]

Read More