Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 “Kalapüügieeskiri” muutmine

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu ““Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 “Kalapüügieeskiri” muutmine”” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=281279

Read More