Veeteede Amet sõlmis lepingu poilaeva rentimiseks

 Eile, 30. oktoobril sõlmis Veeteede Amet Soome firmaga Shipping Enterprise Finstaship lepingu poilaeva rentimiseks viieks aastaks võimalusega jätkata lepingut pärast seda veel viis aastat. Riigihankel "Multifunktsionaalse laeva rentimisteenus" tunnistati edukaks Shipping Enteprise Finstashipi pakkumus maksumusega 24 miljonit krooni, s.o aastas 4,8 mln kr. Laev prahitakse ilma laevapereta.

Poilaev renditakse 1967.-1968. a ehitatud poilaevade EVA-308 ja EVA-309 asendamiseks, mis amortisatsiooni tõttu viiakse ekspluatatsioonist välja. Uue laeva rentimine kahe vana laeva asemele võimaldab kulude kokkuhoidu orienteeruvalt 5 mln krooni aastas. „Poilaeva rentimisega säästame umbes poole praegustest kulutustest, mis vähendatud eelarve tingimustes võimaldab vabanenud vahendid paigutada teiste laevade ekspluatatsiooni. Veeteede Ameti jaoks on oluline ka aastaringne kasutusvõimalus – senised alused EVA-308 ja EVA-309 ei olnud mõeldud tööks jääoludes," täpsustas hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse juhataja Toivo Prela.

Laevapereta multifunktsionaalse laeva renditeenust kasutatakse mõõdistustöödeks Soome lahel ja Väinamerel, poihooldustöödeks ja õlireostuse kõrvaldamiseks.

 Renditav laev Sektori on ehitatud 1985. aastal (renoveeritud aastatel 1987 ja 2000), peamasina võimsus 638 kW, kogumahutavus 215, pikkus 33 m, laius 7,9 m, süvis 2,45 m, kiirus kuni 10 sõlme, jääklass 1A, tankid koristatud õli jaoks 113 m3.

Sektorile paigaldatakse mõõdistusseadmed, mis võimaldavad poitööde vahel laeva efektiivselt kasutada ka hüdrograafiliseks mõõdistuseks, lisaks on laeval õlikorjeseadmed. Kuna Sektori omab jääklassi, on tagatud laeva aastaringne ekspluatatsioon.

Rendileping jõustub 1. detsembril 2008. a ja laev hakkab sõitma Eesti lipu all.

Veeteede Ameti pressiteade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.