IMO konventsioonide lisade ja muude instrumentide jõustumise tähtajad

Järgnev info huvitab rohkem laevaomanikke ja teisi otsustajaid merendusvaldkonnas. Püüan seda nimekirja hoida jooksvalt värskena. Action dates IMO's conventions are regularly amended and revised while new instruments/protocols are adopted. The dates of entry into force of amendments/instruments already adopted are shown. Date of entry into force Convention or Code 1 January 2007 October 2004 amendments […]

Read More

e-õigus: Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2009. aastal

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu "Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2009. aastal" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=234631

Read More