e-Õigus: Kalandusfondi meetmed ja tegevuste liigid

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu "Põllumajandusministri 10. aprilli 2008. a määruse nr 33 "2008. aastal "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" alusel antavad Euroopa Kalandusfondi meetmed ja tegevuste liigid" muutmine" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=234022

Read More