Sadamaseadus lihtsustab sadamaehitiste rajamist

Täna valitsuse istungil heaks kiidetud Sadamaseaduse muudatuste eelnõu lihtsustab avaliku veekogu põhja kasutamist sadamaehitiste rajamiseks ning vähendab asjaajamist sadama registrisse kandmisel. Sadamaehitiste vette ehitamise regulatsiooni puudumine on seniajani aeglustanud sadamate arengut – uues Sadamaseaduse eelnõus on määratud tingimused avalike veekogude põhja kasutamiseks, kui ettevõtja soovib rajada sadamaehitist või olemasolevat ehitist uuendada. Võrreldes kehtiva Sadamaseadusega on […]

Read More