Projekti „Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus” progressi ja keskkonnamõjude hindamise aruannet tutvustavad koosolekud

Saaremaa Sadama ehitus 2005. aasta sügisel. Foto: Dan Heering  Veeteede Amet käivitas veebruaris 2007 projekti „Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus". Projekti eesmärk on Lääne-Eesti saarestiku laevateede rekonstrueerimise vajaduse, võimaluste ja ulatuse väljaselgitamine ning süvendamise ja rekonstrueerimise ettevalmistamine. Projekti töid teostab Veeteede Ameti tellimusel Ramboll Eesti AS ja ehitusuuringuid teostasid Shipping Enterprise Finstaship […]

Read More

Veeteede Amet sõlmis lepingu poilaeva rentimiseks

Eile, 30. oktoobril sõlmis Veeteede Amet Soome firmaga Shipping Enterprise Finstaship lepingu poilaeva rentimiseks viieks aastaks võimalusega jätkata lepingut pärast seda veel viis aastat. Riigihankel "Multifunktsionaalse laeva rentimisteenus" tunnistati edukaks Shipping Enteprise Finstashipi pakkumus maksumusega 24 miljonit krooni, s.o aastas 4,8 mln kr. Laev prahitakse ilma laevapereta. Poilaev renditakse 1967.-1968. a ehitatud poilaevade EVA-308 ja […]

Read More