Probleem Adeni lahes sunnib merendussektorit häält tegema

Hetkel toimuval IMO meresõiduohutuse komitee (MSC) 85. istungjärgul tegi rühm liitusid ühise avalduse IMO'le. ICS, BIMCO, Intercargo, Intertanko, the International Group of P&I Clubs, the International Transport Workers’ Federation (ITF), International Parcel Tankers Association (IPTA) ja OCIMF'i arvates ei ole tehtud piisavalt ära, et tagada laevade vaba läbisõit Adeni lahest ning võidelda piraatlusega. Vastupidi, probleem […]

Read More

Vuosaari sadam valmis

28. november 2008 on Soome lahe sadamamajanduse jaoks ajalooline päev. Ametlikult avatakse Vuosaari sadam, mis ehitati Helsingi idapoolele eelkõige selleks, et kesklinna sadamate koormust vähendada ja kogu Soome jaoks kasvatada kaubavahetust ja transiiti. Ka uus reisiterminal ootab reisijaid. RO-RO kaup haarab umbes 60% kaubakäibest, kolmandik konteinerite jaoks, aga ka muude kaupade osas on võimalused avaramad […]

Read More

Eesti Jahtklubide Liidu presidendiks valiti tagasi Jüri Käo

Eesti Jahtklubide Liit tegi Liidupäeval kokkuvõtted 2008. aasta hooajast, kinnitas juhatuse töö kokkuvõtted aastatel 2004-2008 ning valis alaliidu uue juhatuse ja presidendi. Fotol (vasakult): Eesti Jahtklubide Liidu uus juhatus Toomas Tõniste, president Jüri Käo, Marko Lilienthal, Egon Mats, Andrus Poksi ja Jaan Alver. Fotolt puudub Krista Kruuv. Eesti Jahtklubide Liidu uue juhatuse liikmed on Krista […]

Read More

Süvendaja Muuga sadamas

6. oktoobril kirjutas Äripäev Online, et algavad uue konteinerterminaali merre ehitatava osa ettevalmistustööd. Nimelt saabus Muuga sadamasse süvenduslaev (pildil). "Esimeses, 861 miljonit krooni maksvas etapis ehitame 27 hektarit terminaliala, 385 meetrit uut kaid ja lisaks pikendame üht juba olemasolevat kaid 100 meetri võrra. Selleks, et kuue meetri sügavust mereosa terminalile sobivaks aluspinnaks vormida, oleme saanud […]

Read More

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava meetme 1.3 “Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu ""Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 1.3 "Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=237124

Read More