Teadaanded Meremeestele nüüd lihtsamalt elektroonilisele merekaardile

Navigatsiooniteabe edastamiseks meremeestele kasutatakse perioodiliselt ilmuvat bülletääni Teadaanded Meremeestele. Eestis annab seda välja Veeteede Amet. Teadaanded Meremeestele leiab siit – http://bit.ly/teadaanded ning kehtivad navigatsioonihoiatused sellelt lehelt – http://bit.ly/navhoiatused. Operatiivse navigatsiooniteabe levitamine Eesti merealade kohta toimub rahvusvaheliselt NAVTEX-i vahendusel ja rannikumere osas kohalike navigatsioonihoiatuste abil.

Transase ECDIS Navi-Sailor võimaldab nüüd UKHO uue tehnoloogia abil (Admiralty Information Overlay) kuvada kõik ajutised ja eelteated ühe kihina elektroonilise kaardi (ENC) peal. Uuendus võimaldab tüürimehel lihtsamalt ja ohutumalt planeerida laeva teekonda.

Vaata ka tutvustavat videot Admiralty Vector Chart Service (AVCS) ja Admiralty Information Overlay (AIO) kohta:

http://www.youtube.com/watch?v=r3ypV12n4xg

Allikas: Hydro International

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.