CHIRP Maritime video nr 4

CHIRP Maritime (Confidential Hazardous Incident Report Programme) on organisatsioon, mille eesmärk on panustada ohutumasse meresõitu. Veebilehelt www.chirpmaritime.org võib leida nii mõndagi huvitavat, näiteks uudiskirjad. Viimases videos arutletakse kolme juhtumi üle: hetkpõlemine keevitus- ja värvimistööde puhul, kaubalaeva ja jahi võimalik kokkupõrge (near miss), ECDIS’e kasutamine laevas.

Read More

Teadaanded Meremeestele nüüd lihtsamalt elektroonilisele merekaardile

Navigatsiooniteabe edastamiseks meremeestele kasutatakse perioodiliselt ilmuvat bülletääni Teadaanded Meremeestele. Eestis annab seda välja Veeteede Amet. Teadaanded Meremeestele leiab siit – http://bit.ly/teadaanded ning kehtivad navigatsioonihoiatused sellelt lehelt – http://bit.ly/navhoiatused. Operatiivse navigatsiooniteabe levitamine Eesti merealade kohta toimub rahvusvaheliselt NAVTEX-i vahendusel ja rannikumere osas kohalike navigatsioonihoiatuste abil. Transase ECDIS Navi-Sailor võimaldab nüüd UKHO uue tehnoloogia abil (Admiralty Information […]

Read More

Tulevikumonitorid laevasilda

Laevajuhid võivad tunda, et 17'' ECDIS/ECS monitor ei ole piisavalt suure ekraaniga võrreldes BA paberkaartidega. Tahaks võib-olla näha detailsemat kaarti rohkem ette. Multi-touch tehnoloogia pakub väga head lahendust ohutumaks navigeerimiseks. Jeff Han tutvustas oma firma (Perspective Pixel) toodet esmakordselt avalikkusele 2006. aastal konverentsil TED (Technology, Entertainment, Design) . Kindlasti on see tehnoloogia kallis, kuid tunduvalt […]

Read More

Kiirlaevadele hakkab kehtima ECDIS’e kandmise kohustus – 01.07.2008

1. juulist hakkab kehtima kiirlaevadele (High Speed Craft) ECDIS'e kandmise kohustus: kiirlaevad, mis on valminud 1. juulil 2008. a või peale seda, peavad kandma ECDIS'st enne 1. juulit 2008. a ehitatud laevad peavad olema ECDIS'ega varustatud hiljemalt 1. juuliks 2010. aastaks. Selle aasta suvel jätkab Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni meresõiduohutuse komitee (Maritime Safety Committee) NAV 54 kohtumisel […]

Read More