Teadaanded Meremeestele nüüd lihtsamalt elektroonilisele merekaardile

Navigatsiooniteabe edastamiseks meremeestele kasutatakse perioodiliselt ilmuvat bülletääni Teadaanded Meremeestele. Eestis annab seda välja Veeteede Amet. Teadaanded Meremeestele leiab siit – http://bit.ly/teadaanded ning kehtivad navigatsioonihoiatused sellelt lehelt – http://bit.ly/navhoiatused. Operatiivse navigatsiooniteabe levitamine Eesti merealade kohta toimub rahvusvaheliselt NAVTEX-i vahendusel ja rannikumere osas kohalike navigatsioonihoiatuste abil. Transase ECDIS Navi-Sailor võimaldab nüüd UKHO uue tehnoloogia abil (Admiralty Information […]

Read More