Teadaanded Meremeestele nüüd lihtsamalt elektroonilisele merekaardile

Navigatsiooniteabe edastamiseks meremeestele kasutatakse perioodiliselt ilmuvat bülletääni Teadaanded Meremeestele. Eestis annab seda välja Veeteede Amet. Teadaanded Meremeestele leiab siit – http://bit.ly/teadaanded ning kehtivad navigatsioonihoiatused sellelt lehelt – http://bit.ly/navhoiatused. Operatiivse navigatsiooniteabe levitamine Eesti merealade kohta toimub rahvusvaheliselt NAVTEX-i vahendusel ja rannikumere osas kohalike navigatsioonihoiatuste abil. Transase ECDIS Navi-Sailor võimaldab nüüd UKHO uue tehnoloogia abil (Admiralty Information […]

Read More

Kuidas vältida kontakti piraatidega?

Pilt ülal näitab rünnakuid laevadele sellel aastal Adeni lahes ning Somaalia ranniku lähedal. 3. märtsi seisuga on rünnatud 17 laeva, 11-l korral on lähenetud laevale ning 4 alust on kaaperdatud. Hetkel on teadaolevalt 7 laeva ja 126 meeskonnaliiget vangistuses. Rahvusvaheline merendusbüroo (Internationa Maritime Bureau, IMB) annab kõige värskemat informatsiooni olukorra kohta Somaalia rannikul. EU NAVFOR […]

Read More

USCG Marine Safety Alert – Inspection of fuel oil quick-closing valves

The U.S. Coast Guard strongly recommends that owners and/or operators, vessel engineers, marine inspection personnel and others involved with the technical examination of machinery space equipment fully understand the critical nature and importance of fuel oil quick-closing valves (FOQCVs) and associated systems. FOQCV systems must be well maintained and tested in the same way they […]

Read More