Londonis toimub Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni meresõiduohutuse komitee 88. istungjärk

Londonis toimub perioodil 24.11 – 03.12.2010 Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) meresõiduohutuse komitee (MSC) 88. istungjärk.

Istungjärgul tulevad arutuse alla järgmised teemad:

– IMO komiteede otsused (k.a. 2010. a STWC konverentsi tulemused);
– kohustuslike õigusaktide arutelu ja paranduste vastuvõtmine;
– mereturvalisuse tõhustamise meetmed;
– uued eesmärgipõhised laevaehitusstandardid;
– laevade kaugseire süsteemi (LRIT) küsimused;
– laevade projekteerimine ja laevatehnika (alakomitee 53. istungjärgu raport ja 54. istungjärgu kiireloomulised küsimused);
– laeva lipuriigi kohustuste täitmine (alakomitee 18. istungjärgu raport);
– ohutu navigatsioon (alakomitee 56. istungjärgu raport);
– ohtlikud kaubad, puistlast ja konteinerveod (alakomitee 15. istungjärgu kiireloomulised küsimused);
– meremeeste väljaõpe ja vahiteenistus (STCW eeskirjad I/7 ja 8);
– raadioside, mereotsingud ja -pääste (alakomitee 14. istungjärgu raport);
– tulekaitse (alakomitee 54. istungjärgu raport);
– meresõiduohutuse ja mereturvalisuse tehnilise abi alaprogramm;
– suutlikkuse suurendamine uute meetmete rakendamiseks;
– inimteguri osatähtsus;
– ametlik ohutushinnang;
– piraatlus ja relvastatud rünnakud laevade vastu;
– kaubalaevade ohutus.

Veeteede Ametit esindavad istungjärgul meresõiduohutuse teenistuse juhataja René Sirol ja mereõnnetuste juurdluse ja meresõiduohutuse arenduse osakonna nõunik Priit Lööper.

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon – www.imo.org.
Ligipääs IMO komiteede dokumentidele (avalik ligipääs, registeerimisega) – http://docs.imo.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.