Rahvusvaheline Mereorganisatsioon auditeeris Eestit

Veeteede Ameti pressiteade Rahvusvaheline Mereorganisatsioon auditeeris Eestit Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (International Maritime Organization – IMO) viis 18.–25. oktoobrini 2010. a Eestis läbi auditi, mille käigus kontrolliti Eesti Vabariigi seadusandluse ja töökorralduse vastavust rahvusvahelistele merenduskonventsioonidele. Auditi lõppraport on praegu veel koostamisel. Eesti töökorraldust hinnati üldiselt merenduskonventsioonidega vastavuses olevateks. Mõningaid puudusi tuvastati seadusandluses ja järelevalve tegevustes, mille kõrvaldamise […]

Read More