Väikelaevaehitajad teevad koostööd ekspordimahtude suurendamiseks

Möödunud reedel toimus Kuressaares Eesti Väikelaevaehituse Liidu eestvõtmisel väikelaevaehituse klastri konsortsiumi avalik koosolek, kus tutvustati väikelaevaehitusettevõtete ühisstrateegiat. Järgnevalt saab lugeda liidu pressiteadet ürituse kohta:

Kuressaares tutvustatakse täna EAS-i toel välja töötatud väikelaevaehitussektori ühis-strateegiat, mis näeb ette ettevõtetevahelist koostööd ekspordimahtude suurendamiseks ja mastaabiefekti saavutamiseks.

”Saaremaa on kvaliteetse väikelaevaehituse piirkond, mis on juba tõestanud oma ekspordivõimekust,” ütles strateegia väljatöötamist nõustanud Jüri Sakkeus ärinõustamisfirmast KPMG. „Väikelaevaehituses hinnatakse väga traditsioonidel rajanevat oskusteavet ning suutlikkust eristuda masstoodangust.“

Sakkeuse sõnul keskendutakse koostöös neljale peamisele valdkonnale, milleks esiteks on turundus, müük ja mereline mõtlemine. Samuti pööratakse tähelepanu koolitusele, kvaliteedile ja arengule ning hangetele ja tootmisele. Oluliseks tuleb pidada ühist organisatsiooni, informatsiooni jagamist ja ühishuvide esindamist.Vastavalt peasuundadele on koostatud konkreetsed tegevuskavad.

Saaremaal on käivitunud väikelaevaehituse klaster, mille eesmärk on hoida ja arendada väikelaevaehituse traditsioone ja edendada Eesti merekultuuri. Klastri tuumikorganisatsiooniks on vastloodud Eesti Väikelaevaehituse Liit, mis asub samuti Saaremaal. Klastrisse kuuluvad ettevõtete kõrval kohalikud omavalitsused, haridusasutused jt organisatsioonid.

Eelmise aasta lõpus käivitus EAS-i klastrite arendamise viieaastane toetusprogramm kogusummas 100 miljonit krooni. Saaremaa väikelaevaehituse klastri strateegia valmis koostöös KPMG strateegianõustajatega ja EAS-i rahalisel toel.

Aprilli alguses loodi Saaremaal Eesti Väikelaevaehituse Liit, mille eesmärgiks on sektori maine ja konkurentsivõime tugevdamine. „Saaremaa on Eesti väikelaevaehituse kants, siin toodetakse üle 60% sektori käibest ja üle 80% selle ärikasumist,“ ütles väikelaevaehituse liidu projektijuht ja TTÜ Kuressaare Kolledži õppejõud Anni Hartikainen. „Saaremaa tööstusest moodustab väikelaevaehitusfirmade käive ligi veerandi, kusjuures peaaegu kogu toodang läheb ekspordiks.“

„Meil on palju väikeseid ettevõtteid, vaid koostöös suudame me eksporditurgudel luua tugeva väikelaevaehituse keskuse kuvandi,“ sõnas Hartikainen.

Hartikainen lisas, et saarlastel on ambitsioon turundada Eesti väikelaevaehitust Saaremaa kaudu. ”Saaremaa eeliseks on väiksus ja paindlikkus ning väikelaevaehituse suur osakaal kohalikus tööstuses. Enamus maailmatasemel väikelaevaehituse piirkondi asuvad just saartel,” ütles ta.

Täna, 24. aprillil korraldab vastloodud liit Kuressaare Ametikoolis infopäeva, kus tutvustatakse nii EAS-i toel loodud väikelaevaehituse klastri ühisstrateegiat ja kui ka Eesti Väikelaevaehituse Liidu edasisi tegevusplaane.

Videomaterjal Saaremaa väikelaevaehitusest on kättesaadav siit: http://www.motivo.ee/EAS_SAAREMAA.rar.

One thought to “Väikelaevaehitajad teevad koostööd ekspordimahtude suurendamiseks”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.