e-Õigus: eelnõu “”Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 76 “Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu” muutmine””

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu ""Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 76 "Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu" muutmine"" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=252971

Read More

Veeteede Ameti infopäev: väikelaevade ehitus, varustus ja direktiivid

Veeteede Ameti INFOPÄEV TTÜ Kuressaare Kolledž suur saal 16.04.2009 PÄEVAKAVA: 10:00 – 12:15 Väikelaevade varustuse ja kasutamise nõuded: a. Turisti merele viimise reeglid. b. Merel liiklemine. c. Tehnilised ülevaatused. 13:00 – 15:00 Väikelevade direktiivi üldpõhimõtted ja olulised selgitused: d. Väikelaevaehitus kui riiklikult tunnustatud ja järelevalvatav tegevusvaldkond. e. Üldpõhimõtted, ulatus, välistatus, olulised nõuded, ühtlustatud standardid. f. […]

Read More

e-Õigus: eelnõu “Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. detsembri 2002. a määruse nr 21 “Veeteede Ametile esitatavate laeva tehniliste dokumentide loetelu” muutmine”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu "Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. detsembri 2002. a määruse nr 21 „Veeteede Ametile esitatavate laeva tehniliste dokumentide loetelu" muutmine" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=253567

Read More