e-Õigus: eelnõu “Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2003. a määruse nr 266 “Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord ning laevakontrolli akti ja kinnipidamise akti vormid” muutmise määruse eelnõu”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu "Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2003. a määruse nr 266 "Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord ning laevakontrolli akti ja kinnipidamise akti vormid" muutmise määruse eelnõu" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=254368

Read More

e-Õigus: eelnõu “”Merekõlblikkuse tunnistuse ja sõidukõlblikkuse tunnistuse vorm””

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu ""Merekõlblikkuse tunnistuse ja sõidukõlblikkuse tunnistuse vorm"" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=254353

Read More