Skandinaavia Purjetamisliidu juhid kohtusid Tallinnas

sksf.jpg

Tallinnas kohtusid Skandinaavia Purjetamisliidu liikmed, vasakult:
Taani Purjetamisliidu peasekretär Dan Ibsen, ISAF-i nõukogu liige Carin Hildebrand (Rootsi), ISAF-i ürituste komisjoni esimees Björn Unger (Rootsi), Soome Purjetamisliidu peasekretär Marianne Pentti, Soome Purjetamisliidu president Kurt Lönnqvist, Norra Purjetamisliidu peasekretär Espen Guttormsen, Norra Purjetamisliidu president Stig Hvide Smith, Rootsi Purjetamisliidu peasekretär Stefan Rahm, kandidaat ISAFi purjelauakomisjoni liikme kohale Andrus Poksi, Rootsi Purjetamisliidu juhatuse liige Annika Ekman.
Foto autor: Ott Kallas.

24.-25. oktoobril pidasid Skandinaavia Purjetamisliidu liikmed koosoleku Tallinnas Nordic Hotel Forumis, kus vaadati läbi Maailma Purjetamisliidu ISAFi liikmesriikidelt ja komisjonidelt ISAFile laekunud ettepanekud purjetamise korraldamiseks eelolevatel aastatel ning kujundati ühised seisukohad novembri keskpaigas Hispaanias Madriidis peetavaks ISAFi aastakonverentsiks.

„Meie jaoks on suur au, et eesistujamaa Norra otsustas tavapärasest erinevalt pidada Skandinaavia Purjetamisliidu koosoleku väljaspool eesistujariiki ning teha ettepanek korraldada kohtumine Tallinnas. Samuti ei juhtu tihti, et purjesporti mõjutavaid olulisi teemasid otsustatakse Eestis," ütles Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär Ott Kallas.

Skandinaavia Purjetamisliitu kuuluvad kuus riiki: Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island ja Eesti. Kahe päeva jooksul arutati ühtekokku 175 ettepanekut. Üheks olulisemaks teemaks oli olümpiaklasside valik 2012. aasta Londoni olümpiamängudeks, mis pannakse lõplikult paika novembri keskpaigas toimuval ISAFi aastakonverentsil. Samuti hõlmas päevakava muid purjetamise võistlusmäärusi ja poliitikat puudutavaid küsimusi.

Arutati läbi võimalikud kandidaadid ISAFi seitsmele asepresidendi kohale ning kinnitati Skandinaavia Purjetamisliidu kandidaadid ISAFi komisjonide liikmekohtadele. Üle aastate kinnitati kandidaatidena ka kaks eestlast – Andrus Poksi esitatakse ISAFi purjelauakomisjoni liikme kohale ja Jüri Šaraskin varustuse kontrolli alamkomisjoni liikme kohale.

Koosolek kinnitas Skandinaavia Purjetamisliidu kandidaadid järgmiseks nelja-aastaseks perioodiks ISAFi nõukogusse, mille pädevuses on vastu võtta purjesporti mõjutavaid põhjapanevaid otsuseid. Kandidaadid perioodiks 2008-2012 on Norra Purjetamisliidu president Stig Hvide Smith ja Soome purjetamisliidu president Kurt Lönnqvist, aastail 2004-2008 esindasid Skandinaavia Purjetamisliitu Kim Andersen Taanist ja Carin Hildebrand Rootsist.

Samuti tutvuti GPS-trackingul põhineva purjetamise jälgimise online-süsteemiga, kuhu on lisatud ka interaktiivsed võimalused pealtvaatajatele. Selle abil saab kanda regatte üle Internetti, kust võistluskäik on reaalajas vabalt jälgitav kõigile huvilistele ning kus pealtvaatajad saavad tutvuda korraldajate kommentaaridega võistluste kulgemise kohta ning omavahel arutada võistluste käiku.

sksf_logo.jpg
Skandinaavia Purjetamisliidu logo.

Lisainfo:

Eesti Jahtklubide Liit
www.puri.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.