Veeteede Amet pakub tööd laevade järelevalve osakonna vaneminspektorile

Veeteede Ameti töökuulutus Veeteede Amet pakub tööd  laevade järelevalve osakonna vaneminspektorile, kelle peamiseks ülesandeks on Eesti riigilippu kandvate laevade tehnilise järelevalve teostamine, tunnustatud isikute järelevalve teostamine ja väliriigi lippu kandvate laevade kontrollimine Tallinna piirkonnas. Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab vähemalt: rakenduslikku kõrgharidust (keskeriharidust) laevaehituse erialal ja kolm aastat töökogemust laevaehituse valdkonnas; rakenduslikku kõrgharidust […]

Read More

Veeteede Amet pakub tööd

Veeteede Amet ootab oma meeskonda: laevade järelevalve inspektorit, kelle peamiseks ülesandeks on Eesti riigilippu kandvate laevade tehnilise järelevalve teostamine. Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab vähemalt rakenduslikku kõrgharidust (keskeriharidust) laevaehituse erialal ning kelle eesti keele oskus on kõrgtasemel (C1), inglise keele oskus kõrgemal kesktasemel (B2) ja vene keele oskus kesktasemel  (B1). Täpsemat informatsiooni saab kontaktidel  620 […]

Read More

Veeteede Amet võtab tööle väikelaevade inspektori

Veeteede Amet otsib oma meeskonda väike- ja siseveelaevade vaneminspektorit. Töökoht asub Pärnus. Vaneminspektori peamised ülesanded on väikelaevade ja alla 12-meetrise kogupikkusega laevade tehnilise järelevalve teostamine, tunnustatud isikute järelevalve teostamine väikelaevajuhtide väljaõppe ja väikelaevaehituse valdkonnas Pärnu piirkonnas. Tehniline järelevalve seisneb tehnilistes ülevaatustes ja riikliku järelevalve korras teostatavas pistelises kontrollis. Kandidaadilt eeldatakse vähemalt: keskharidust; vajalik on eesti […]

Read More

Veeteede Amet pakub tööd

Veeteede Amet otsib oma meeskonda vaneminspektorit ja vanemspetsialisti. Vaneminspektori peamiseks ülesandeks on Eesti riigilippu kandvate laevade tehnilise järelevalve teostamine ja välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimine. Eeldame vähemalt: – rakenduslikku kõrgharidust (keskeriharidus) laevajuhtimise, laevamehaaniku või laevaehituse erialal; – 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplomi; – 3000 kW-se ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku […]

Read More