Veeteede Amet pakub tööd

Veeteede Amet ootab oma meeskonda:

  • laevade järelevalve inspektorit, kelle peamiseks ülesandeks on Eesti riigilippu kandvate laevade tehnilise järelevalve teostamine.

Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab vähemalt rakenduslikku kõrgharidust (keskeriharidust) laevaehituse erialal ning kelle eesti keele oskus on kõrgtasemel (C1), inglise keele oskus kõrgemal kesktasemel (B2) ja vene keele oskus kesktasemel  (B1).

Täpsemat informatsiooni saab kontaktidel  620 5724, 504 3859.

  • väike- ja siseveelaevade vaneminspektorit Pärnusse, kelle peamised ülesanded on väikelaevade ja alla 12-meetrise kogupikkusega laevade tehnilise järelevalve teostamine, tunnustatud isikute järelevalve teostamine väikelaevajuhtide väljaõppe ja väikelaevaehituse valdkonnas Pärnu piirkonnas. Tehniline järelevalve seisneb tehnilistes ülevaatustes ja riikliku järelevalve korras teostatavas pistelises kontrollis.

Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab vähemalt keskharidust, kelle eesti keele oskus on kõrgtasemel (C1), vene ja inglise keele oskus kesktasemel (B1), omab väikelaevajuhi tunnistust ja praktilist väikelaevajuhtimise kogemust mitte vähem kui 5 aastat. Lisaks peab oskama arvutit kasutada ning omama B-kategooria autojuhilube.

Täpsem informatsioon telefonidel 620 5750, 53 447 681.

CV koos sooviavalduse, motivatsioonikirja ja dokumentide koopiatega saata hiljemalt 02. aprilliks 2012. a Veeteede Ameti personaliosakonda aadressil: Valge 4, 11413 Tallinn või meiliaadressil eva@vta.ee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.