Veeteede Amet pakub tööd

Veeteede Ameti logoVeeteede Amet pakub tööd vaneminspektorile ja sekretär-asjaajajale.

Kui pakub huvi, siis loe edasi…

Vaneminspektori peamiseks ülesandeks on Eesti riigilippu kandvate laevade tehnilise järelevalve teostamine ja välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimine.

Eeldame vähemalt:

  • rakenduslikku kõrgharidust (keskeriharidus) laevajuhtimise, laevamehaaniku või laevaehituse erialal;
  • 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe või 3000 kW-se ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku või laevaehituse inseneri diplomit.

Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kellel on eesti keele oskus kõrgtasemel (C1), inglise keele oskus kõrgemal kesktasemel (B2) ja vene keele oskus kesktasemel (B1). Eeldame oskust töötada iseseisvalt, kohusetundlikkust, täpsust, otsustus-, vastutus-, analüüsi- ja algatusvõimet ning stressitaluvust.

Pakume huvitavat ja mitmekülgset tööd ohutu laevaliikluse tagamisel, tööalaseid koolitusi, kaasaegseid töötingimusi, sõbralikku ja aktiivset töökollektiivi.

CV koos sooviavalduse, motivatsioonikirja ja dokumentide koopiatega saata hiljemalt 4. novembriks 2011. a Veeteede Ameti personaliosakonda.

—————————————————————

Sekretär-asjaajaja peamiseks ülesandeks on meresõiduohutuse teenistuse kantseleitöö ja asjaajamise korraldamine vastavuses ameti kvaliteedijuhtimissüsteemiga.

Eeldame vähemalt kutsekeskharidust dokumendihalduse erialal, kasuks tulevad eelnev töökogemus referendi või sekretär-asjaajaja ametikohal ja merendusalased teadmised.

Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kellel on eesti keele oskus kõrgtasemel (C1), inglise ja vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil (B1), oskust töötada iseseisvalt, kohusetundlikkust, täpsust ja algatusvõimet.

CV koos sooviavaldusega ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega saata hiljemalt 4. novembriks 2011. a Veeteede Ameti personaliosakonda aadressil: Valge 4, 11413 Tallinn või meiliaadressil : eva@vta.ee. Telefon: 6205 535.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.