Veeteede Amet võtab tööle väikelaevade inspektori

Veeteede Amet otsib oma meeskonda väike- ja siseveelaevade vaneminspektorit. Töökoht asub Pärnus.

Vaneminspektori peamised ülesanded on väikelaevade ja alla 12-meetrise kogupikkusega laevade tehnilise järelevalve teostamine, tunnustatud isikute järelevalve teostamine väikelaevajuhtide väljaõppe ja väikelaevaehituse valdkonnas Pärnu piirkonnas.

Tehniline järelevalve seisneb tehnilistes ülevaatustes ja riikliku järelevalve korras teostatavas pistelises kontrollis.

Kandidaadilt eeldatakse vähemalt:

  • keskharidust;
  • vajalik on eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel, inglise keele oskus;
  • väikelaevajuhi tunnistuse olemasolu ja praktilist väikelaevajuhtimise kogemust mitte vähem kui 5 aastat;
  • head arvuti kasutamise oskust;
  • B-kategooria autojuhilube.

Kandideerija oskab töötada iseseisvalt, ausalt ja kohusetundlikult, samuti omab head füüsilist vormi ning on kiire kohanemisvõimega. Lisaks on usaldusväärne, hea analüüsivõimega ja initsiatiivikas.

Veeteede Amet pakub huvitavat ja mitmekülgset tööd ohutuse tagamisel väikelaevadel, tööalaseid koolitusi, kaasaegseid töötingimusi, sõbralikku ja aktiivset töökollektiivi.

Täpsem informatsioon: tel 620 5750, 5344 7681.

CV koos sooviavalduse, motivatsioonikirja ja dokumentide koopiatega tuleb saata hiljemalt 6. juuniks 2011. a Veeteede Ameti personaliosakonda aadressil: Valge 4, 11413 Tallinn või meiliaadressil : eva@vta.ee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.