Veeteede Amet pakub tööd

Veeteede Ameti logoVeeteede Amet otsib oma meeskonda vaneminspektorit ja vanemspetsialisti.

Vaneminspektori peamiseks ülesandeks on Eesti riigilippu kandvate laevade tehnilise järelevalve teostamine ja välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimine.

Eeldame vähemalt:

– rakenduslikku kõrgharidust (keskeriharidus) laevajuhtimise, laevamehaaniku või laevaehituse erialal;

– 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplomi;

– 3000 kW-se ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku diplomi; või
– laevaehituse inseneri diplomi omamist.

Vajalik on eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus kõrgemal kesktasemel ja vene keele oskus kesktasemel. Eeldame oskust töötada iseseisvalt, kohusetundlikkust, täpsust, otsustus-, vastutus-, analüüsi- ja algatusvõimet ning stressitaluvust.

Pakume huvitavat ja mitmekülgset tööd ohutu laevaliikluse tagamisel, tööalaseid koolitusi, kaasaegseid töötingimusi, sõbralikku ja aktiivset töökollektiivi.

Täpsem informatsioon: tel. 620 5724 või 504 3859

_________________________________________________________________

Vanemspetsialisti peamiseks ülesandeks on järelevalve alaste andmebaaside haldamisega seonduva asjaajamise korraldamine vastavuses ameti kvaliteedijuhtimissüsteemiga, dokumentide vormistamine ja väljastamine.

Eeldame vähemalt kutsekeskharidust dokumendihalduse erialal, kasuks tulevad eelnev töökogemus referendi või sekretär-asjaajaja ametikohal ja merendusalased teadmised.

Vajalik on eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene keele oskus kesktasemel. Eeldame oskust töötada iseseisvalt, kohusetundlikkust, täpsust ja algatusvõimet.

Täpsem informatsioon: tel. 620 5702 või 510 8016

_________________________________________________________________

CV koos sooviavaldusega ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega saata hiljemalt 01. aprilliks 2011. a aadressil:

Personaliosakond
Veeteede Amet
Valge 4
11413 TALLINN

või e-posti aadressil eva@vta.ee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.