100 aastat Titanicu uppumisest

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), üks suurimaid kindlustusfirmasid maailmas, toob oma aruandes välja uued tekkinud ohud meresõidu ohutuses, mis vaatamata uute tehnoloogiate ja regulatsioonide kasutusele võtmisel on tekkinud. Probleemideks on kujunenud: uued “megasuured” laevad; laevaomanike otsused palgata meeskondasid riikidest, kus meremeeste väljaõppestandardid on vastuolulised; meeskonnaliikmete arvu viimine miinimumi kulude kokkuhoidmiseks, mis tõstab inimfaktorist põhjustatud […]

Read More

Veeteede Amet pakub tööd vahimehaanikule

Veeteede Amet võtab laevastiku osakonda tööle vahimehaaniku. Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab: väiksema kui 750-se peamasinate efektiivse koguvõimsusega ja väiksema kui 500 kogumahutavusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplomit koos VA poolt väljaantava kehtiva kinnituslehega; eesti keele oskust kõrgtasemel (C1), inglise keele oskust kesktasemel (B2). Täpsem informatsioon telefonil 504 3861 Sooviavaldus, CV ja dokumentide koopiad saata […]

Read More

Veeteede Amet pakub tööd vanemtüürimehele

Veeteede Amet võtab laevastiku osakonda tööle vanemtüürimehe. Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab: väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplomit koos VA poolt väljaantava kehtiva kinnituslehega; piirangutega raadioside operaatori tunnistust koos VA poolt väljaantava kehtiva kinnituslehega; eesti keele oskust kõrgtasemel (C1), inglise keele oskust kesktasemel (B2). Täpsem informatsioon telefonil: 504 3861 Sooviavaldus, CV ja […]

Read More

Läti uuendab oma militaarlaevastikku

Selle aasta kevadel peeti Lätis uue patrulllaeva ristsed. Laev ehitati Abeking & Rasmussen laevatehases, Lemwerderis Saksamaal. Laeva nimi on Skrunda. Foto: Abeking & Rasmussen Vana laevastik vahetatakse välja SWATH-laevade ehk kaksujuklaevade vastu. Patrulllaevade hulgas on sellist tüüpi laev maailmas esimene. Läti kavatseb lisaks sellele laevale veel 4 ehitada ja järgmised neist koostöös sakslastega Riia laevatehases. […]

Read More

“Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse” eelnõu

Infokild Valitsuse 21.07.2011 istungi kommenteeritud päevakorrast: Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Tüüp: Seaduse eelnõu Eelnõu peamine eesmärk on ühtlustada riigisisene õigus Euroopa Liidu õigusega. Seadusega viiakse Eesti õigus kooskõlla Euroopa Liidu Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga laevaomanike kindlustuse kohta merinõuete korral. Rahvusvahelise mereõiguse kohaselt jaguneb laevakindlustus kaheks: 1) laeva kaskokindlustus, mille puhul on […]

Read More

e-õigus: Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise eelnõu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on saatnud eelnõu “Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise eelnõu” kooskõlastamiseks Justiitsministeeriumile. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=306618

Read More