Veeteede Amet pakub tööd vahimehaanikule

Veeteede Amet võtab laevastiku osakonda tööle vahimehaaniku.

Veeteede Ameti logoSobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab:

  • väiksema kui 750-se peamasinate efektiivse koguvõimsusega ja väiksema kui 500 kogumahutavusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplomit koos VA poolt väljaantava kehtiva kinnituslehega;
  • eesti keele oskust kõrgtasemel (C1), inglise keele oskust kesktasemel (B2).

Täpsem informatsioon telefonil 504 3861

Sooviavaldus, CV ja dokumentide koopiad saata hiljemalt 29. juuniks 2012 aadressil:
Lume 9
10416 Tallinn
Veeteede Ameti laevastiku osakond

või meiliaadressil andres.kreek@vta.ee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.