Veeteede Amet pakub tööd vanemtüürimehele

Veeteede Amet võtab laevastiku osakonda tööle vanemtüürimehe.

Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab:

  • väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplomit koos VA poolt väljaantava kehtiva kinnituslehega;
  • piirangutega raadioside operaatori tunnistust koos VA poolt väljaantava kehtiva kinnituslehega;
  • eesti keele oskust kõrgtasemel (C1), inglise keele oskust kesktasemel (B2).

Täpsem informatsioon telefonil: 504 3861

Sooviavaldus, CV ja dokumentide koopiad saata hiljemalt 29. juuniks 2012 aadressil: Lume 9, 10416 Tallinn Veeteede Ameti laevastiku osakond või e-posti aadressil andres.kreek@vta.ee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.