Riigikogu võttis menetlusse kalapüügiseaduse muutmise seaduse

Riigikogu võttis 6. aprillil menetlusse valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise eelnõu (724 SE). Eesmärgiks on lahendada kalandussektoris kalavaru ülepüügi tõttu tekkinud probleemid. Olulise muudatusena võib Vabariigi Valitsus edaspidi määrata kindlaks rannakalurite aastase lubatud saagi suuruse, mille ammendumise korral rannapüük peatatakse. Praegu määratakse rannakalurite puhul kalapüügiloa andmisel kindlaks üksnes püügivahendite arv, mitte püütava kala kogus, samal ajal kui kalalaeva kalapüügiloa andmisel määratakse kindlaks ka püüda lubatud kala kogus.

Vt eelnõu teksti ja seletuskirja Riigikogu kodulehel

Vt ka Vabariigi Valitsuse selgitusi eelnõu kohta valitsuse 25.03.10 istungil (p 3)

Tekst Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskirjast

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.