Kanalisatsiooni- ja pilsikaevupoliitikast

Ühe hea uudisloo juures selline sarkastiline, samas vaimukas kommentaar: Loe head uudist siit: Ekspressjob 8. aprillil, 2010. Kõik kirjutatu on muidugi tore, muuhulgas alustati viie uue saarestikulaeva ehitust. Aga ometi tuleb tõdeda, et alles nüüd on tegutsema hakatud, kui nö katus pea kohal on leekides. Kõik see tundub tulekahju kustutamisena, mille on tinginud pikki aastaid […]

Read More

Uurimustöö vanadest merega seotud uskumustest

Edastame Tallinna Ülikooli kultuuriteaduse tudengi palve. Tere! Minu nimi on Birgit Jürgenson, olen Tallinna Ülikooli teise kursuse tudeng. Kirjutan hetkel uurimustööd vanadest merega seotud uskumustest, keskendudes sellele, kas ja mis kujul nad tänapäeval säilinud on ning millist mõju omas vanadele uskumustele Nõukogude aegne piiritsooniks olek. Seoses sellega viin läbi küsitluse. Küsitlus asub veebiaadressil: https://spreadsheets.google.com/küsitlus Küsitlusele […]

Read More

MKM-is lennundus ja merendus löövad lahku?

Kogemata sattusin töökuulutusele, kus kirjas, et loodavale lennundustalitusele otsitakse juhatajat. See tähendab ilmselt, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis lennundus- ja merendusosakonna sees lüüakse kaks valdkonda teineteisest lahku. Pildil osakondade struktuur aprilli seisuga. Riigisekretär on välja kuulutanud avaliku konkursi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Lennundus- ja merendusosakonna lennundustalituse juhataja ametikohale. Nimetatud ametikoha peamised ülesanded: Lennundus- ja merendusosakonna lennundustalituse juhtimine […]

Read More

Riigikogu võttis menetlusse kalapüügiseaduse muutmise seaduse

Riigikogu võttis 6. aprillil menetlusse valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise eelnõu (724 SE). Eesmärgiks on lahendada kalandussektoris kalavaru ülepüügi tõttu tekkinud probleemid. Olulise muudatusena võib Vabariigi Valitsus edaspidi määrata kindlaks rannakalurite aastase lubatud saagi suuruse, mille ammendumise korral rannapüük peatatakse. Praegu määratakse rannakalurite puhul kalapüügiloa andmisel kindlaks üksnes püügivahendite arv, mitte püütava kala kogus, samal ajal […]

Read More