Politsei- ja piirivalveamet saab 2013. aastal reostustõrjelaeva

Euroopa Komisjon kiitis heaks keskkonnainvesteeringute keskuse otsuse eraldada politsei- ja piirivalveametile ligi 440 miljonit krooni uue multifunktsionaalse reostustõrjelaeva soetamiseks.

Toetus laeva ehitamiseks ja sisustamiseks tuleb lõviosas Euroopa Regionaalarengu Fondist, Eesti riik panustab omalt poolt ligi 80 miljoni krooniga. Laev peaks plaanide kohaselt valmima 2013. aasta alguseks.

«Sagenevad merereostusjuhtumid Eesti vetes näitavad, et riiklikku reostustõrjevõimekust tuleb arendada, sest alati ei jõua naabrid meile õigeaegselt appi. Naftareostuse puhul on reageerimiskiirus väga oluline, sest reostuse rannikule kandumise puhul oleks kahju keskkonnale kordi suurem,» teatas amet täna.

Läänemerel sõidavad tankerid, mille maht võib ulatuda 150 000 tonnini ning sellise tankeri avarii tähendaks suurt keskkonnakatastroofi kogu Läänemere piirkonnale.

Politsei- ja piirivalveameti piirivalveosakonna juhi Tõnu Hundi sõnul on uus laev oluline tagamaks Eesti võimekus likvideerida ja ennetada merereostusi.

«Täna on meie kasutuses ligi poolsada aastat vana reostustõrjelaev, samas on tihenenud laevaliiklus oluliselt suurendanud nii võimalikke ohte keskkonnale kui ka pideva keskkonnaseire vajadust,» selgitas Hunt.

Ehkki KIK tegi omapoolse otsuse anda projektile Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust juba möödunud aasta suvel, nõudis projekti rahaline maht kinnitust ka Euroopa Komisjonilt.

Kokku on aastatel 2007-2013 keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku suutlikkuse parandamiseks toetusi plaanitud 600 miljoni Eesti krooni jagu. Toetuse saajateks on määratud päästeamet ning politsei- ja piirivalveamet, kellest esimene sai möödunud aasta alguses 160 miljonit krooni päästetehnika soetamiseks ja logistikakeskuse välja ehitamiseks.

2000. aasta mais tegevust alustanud keskkonnainvesteeringute keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa sotsiaalfondi ja ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi on KIKist võimalik taotleda laenu keskkonnaprojektide arendamiseks.

Toimetas Martti Kass PM 08.03.2010

Kommentaariks niipalju, et riigi tasandil endiselt iga riigi laevaga seotud ettevõtmist käsitletakse üksikjuhtumina (loe lisa). Puudub laiem pilt ja ühtne riigilaevastik.

Kummaline on riigi prioriteetide seadmine. Kuigi majanduskriisi hakul loobuti mitmeotstarbelisest reostustõrjevõimekusega jäämurdjast, teisalt hakati korraldama laeva tellimist, mis on reostustõrjeks ja jääklassiga. Vahe vaid sellest, et jäämurdja oli plaanitud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelarvesse, teine aga keskkonnaministeeriumi omasse…

Nüüd siis taotleb laeva ka piirivalve (politsei koosseisus).

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.