Taani laevastik on suuruselt neljas Euroopa Liidus

Taani lippu kandvate laevade arv tõusis möödunud aastal märgatavalt. Euroopa Liidus on Taani laevastik neljandal kohal ning moodustab maailma tonnaažist ligi neli protsenti. Suur osa uutest laevadest moodustavad tankerid.

Viimastel aastatel on Taani lipu all sõitvate tankerite arv tõusnud märgatavalt. Seda tänu suhteliselt soodsale tankerite turule 2008. aastal. 1. jaanuari seisuga 2010. aastal oli Taani tankerite kogutonnaaž 3,6 miljonit GT jaotatuna 145 laeva vahel. Tõus võrreldes möödunud aastaga on 0,7 miljonit GT 123 laevaga.

Suurem osa Taani laevastikust (ligi 59%) moodustavad konteinerlaevad.

Summary:
Danish fleet is on the rise and is the fourth largest in the EU.

Maritime Danmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.