Väikelaevaehituse kompetentsikeskus sai EAS-i rahastuse

EASi juhatus tegi 28. jaanuaril otsuse heaks kiita 9 piirkondliku kompetentsikeskuse arendamise ideekavandit. Väljapoole Harju- ja Tartumaad rajatavates kompetentsikeskustes hakatakse ettevõtjate ja teadlaste koostöös välja töötama rahvusvahelise konkurentsivõimega uuendusi piirkonnale omastes valdkondades.

Viimastel Kuressaare Merepäevadel Saaremaa väikelaevaehitajad näitasid koos oma toodangut. Foto autor Dan Heering

Uuemate tegevussuundade kõrval kavandatakse ka olemasolevale kohalikule ettevõtlustraditsioonile toetudes näiteks väikelaevaehituse kompetentsikeskuse loomist Saaremaale ning puidutöötlemise tehnoloogia ja tootearenduse kompetentsikeskust Võrumaale.

Kompetentsikeskuse loomisega on võimalik värvata juurde spetsialiste, kes panustaksid nii ettevõtete tootearendusse kui laevaehituse inseneride ettevalmistusse ja täienduskoolitusse. Projekt võimaldab koondada ja arendada piirkonnas vajalikku insenertehnilist kompetentsi, tuua juurde valdkonna teadlaste potentsiaali ning kujundada välja arenduseks vajalik kaasaegne töökeskkond. Keskus teenib nii ettevõtete kui spetsialistide väljaõppe huve: luuakse erialane raamatukogu, hangitakse spetsiaaltarkvara, rajatakse väikelaevade projekteerimise, materjalide tehnoloogia ja materjalide testimise laborid jms.

TTÜ Kuressaare Kolledži direktori Anne Keerberg sõnul on paadiehituse hariduse kättesaadavuse nimel koostöös Kuressaare Ametikooliga palju ära tehtud, kool alustas 2003. aastal Eestis ainsa kutseõppeasutusena kutsehariduse tasemel õppega paadiehituse erialal, alates 2009. aastast on eriala nimetuseks – väikelaevade ehitus. Kavandatud Tehnikaülikooli ja Mereakadeemia ühisõppekava rakenduskõrgharidusõppe tasemel täidab puuduva lüli selle valdkonna spetsialistide ettevalmistuses.

“TTÜ Kuressaare Kolledžis alustati projektrühmaga õppetööd juba 2009.a sügisel,” lisas Keerberg, “Esialgu mehaanikateaduskonna üliõpilastena. Uus ühisõppekava kinnitatakse TTÜ nõukogus homme, 2. veebruaril, edasi tuleb kava kinnitada riiklikus õppekavade registris ning seejärel saab alustada väikelaevaehituse erialale ametliku vastuvõtuga.”

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse projekt on aasta tagasi loodud Saaremaa kompetentsivõrgustiku esimene koostöö vili, kõnealuses projektis löövad kaasa kuus võrgustikupartnerit – Tehnikaülikool, Mereakadeemia, Kuressaare Ametikool, Saaremaa Omavalitsuste Liit, Kuressaare linn ja Saaremaa Ettevõtluse Edendamise Sihtasutus, lisaks on projektipartnerid veel Eesti Väikelaevaehituse Liit ja MTÜ Kuressaare Campus.

TTÜ Kuressaare Kolledži ideekavand “Väikelaevaehituse kompetentsikeskus” sai EAS-i poolt kõrgeima hinnangu osaliseks. Projekti juhib kolledži õppejõud Anni Hartikainen, kes on ka väikelaevaehituse klastriarenduse eestvedaja.

Loe lisa: EAS-i pressiteade 01.02.2010

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.