Maa-amet ja Veeteede Amet avasid uue kaardirakenduse

maa- ja merekaardi rakendus
maa- ja merekaardi rakendus

Alates 1. detsembrist on kõikidele huvilistele internetipõhiselt kasutamiseks avatud uus maa- ja merealade kaardirakendus (edaspidi kaardirakendus).

Veeteede Ameti, Maa-ameti ja PRIMAR-i (Norra Hüdrograafiateenistuse Elektronkaartide Keskus) koostöös valminud uus kaardirakendus põhineb Maa-ameti X‑GIS kaardiserveri tarkvaral. Kaardirakenduse häälestas AS Datel.

Kaardirakenduses on võimalik maismaa-alal kuvada Maa-ameti põhikaarti või ortofotosid. Kaardirakenduse mereala info baseerub Veeteede Ameti poolt kogutud ja sadamate kohta esitatud andmete põhjal koostatud elektroonilistel navigatsioonikaartidel. Kaardirakenduse abil saab kasutaja ülevaate veesügavuste, ohtude, navigatsioonimärkide ja muu kohta ning andmete muutumisel kajastuvad muudatused praktiliselt reaalajas ka kaardirakenduses. Kaardirakenduse kuvamine ei nõua eriotstarbelist riist- ega tarkvara.

Uues kaardirakenduses kuvatavad mereala kaardid on informatiivsed ega sobi navigeerimiseks.

Kaardirakendusele on juurdepääs Veeteede Ameti kodulehe (http://www.vta.ee) ning Maa-ameti Geoportaali (http://xgis.maaamet.ee/) kaudu.

Praegu on kaardirakendus testimisjärgus ning vajaduse korral tehakse selle funktsioonidesse muudatusi ja täiendusi.

Tagasiside kaardirakenduse funktsionaalsuse ja sisu kohta palutakse edastada e-posti aadressile kaardirakendus@vta.ee.

Kaardirakenduse kasutamise küsimustes palume pöörduda toetelefonile 675 0866 või e-posti aadressile kaardirakendus@maaamet.ee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.