Uus meresõiduohutuse seadus tagab ühtsed nõuded nii merel kui siseveekogudel

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade Täna kinnitati valitsuses majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi esitatud seaduse eelnõu, millega ühtlustatakse ohutusnõuded nii merel kui ka siseveekogudel. Seadusesse lisatakse peatükk, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistusi merereostusega seotud rikkumiste eest. Maismaal ja siseveekogudel hakkab tulevikus kehtima ühtne teavitamisskeemi. Kui ohtliku lastiga toimub õnnetussiseveekogul on edaspidi vajalik Veeteede Ameti […]

Read More