Maa-amet ja Veeteede Amet avasid uue kaardirakenduse

Alates 1. detsembrist on kõikidele huvilistele internetipõhiselt kasutamiseks avatud uus maa- ja merealade kaardirakendus (edaspidi kaardirakendus). Veeteede Ameti, Maa-ameti ja PRIMAR-i (Norra Hüdrograafiateenistuse Elektronkaartide Keskus) koostöös valminud uus kaardirakendus põhineb Maa-ameti X‑GIS kaardiserveri tarkvaral. Kaardirakenduse häälestas AS Datel. Kaardirakenduses on võimalik maismaa-alal kuvada Maa-ameti põhikaarti või ortofotosid. Kaardirakenduse mereala info baseerub Veeteede Ameti poolt kogutud […]

Read More