Päästerõngaste vastavus ohutusnõuetele

Euroopa Komisjoni energia ja transpordi peadirektoraat teavitab oma 04.12.2009 aasta märgukirjas (TREN.G.1/JBC D(2009) 74409) Rootsi ja Norra Mereadministratsioonide poolt tuvastatud päästerõngaste mittevastavusest direktiivi 96/98EC – Safety of lifebuoys nõuetele. Päästerõngad “ALTURA > 2,5 kg” olid valmistatud Itaalia firmas Velerias S.Georgio ja tunnustatud ning markeeritud Rina S.p.A poolt. Samasugused vead esinesid Kreeka päritolu päästerõngastel “EVAL, Lifebuoy […]

Read More