Avalikud navigatsioonikaardid internetis

Vanemkartograafiaspetsialist Dana Repina Kartograafiaspetsialist Nele Savi Veeteede Amet Mõned sajandid tagasi läksid mehed merele eesmärgiga avastada uusi maid. Kellelgi ei olnud aimu, mis toimub horisondi taga, kus paistis vaid meri. Keegi ei saanud ka kindel olla, et ta koju tagasi jõuab. Tähed, usk jumalasse ja lootus olid ainukesed, mis meremehi koju juhatasid. Aeg on aga […]

Read More

Maa-amet ja Veeteede Amet avasid uue kaardirakenduse

Alates 1. detsembrist on kõikidele huvilistele internetipõhiselt kasutamiseks avatud uus maa- ja merealade kaardirakendus (edaspidi kaardirakendus). Veeteede Ameti, Maa-ameti ja PRIMAR-i (Norra Hüdrograafiateenistuse Elektronkaartide Keskus) koostöös valminud uus kaardirakendus põhineb Maa-ameti X‑GIS kaardiserveri tarkvaral. Kaardirakenduse häälestas AS Datel. Kaardirakenduses on võimalik maismaa-alal kuvada Maa-ameti põhikaarti või ortofotosid. Kaardirakenduse mereala info baseerub Veeteede Ameti poolt kogutud […]

Read More