e-õigus: eelnõu “Merekeskkonna kaitse seadus”

Keskkonnaministeerium on loonud väljatöötamise kavatsuse eelnõu "Merekeskkonna kaitse seadus" kohta ja on saatnud selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks.

Väljatöötamise kavatsuse kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse kavatsuses nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=249674

Juhised dokumentide avamise kohta leiab siit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.