Jäämurdetööde alustamine Soome lahel

Veeteede Ameti peadirektor Andrus Maide määras jäämurdetööde alguseks Soome lahel 23. veebruari 2009. Alates 1. märtsist 2009. a kehtivad Kunda ja Sillamäe sadamatesse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdjate poolt teenindatavatele laevadele järgmised nõuded: jääklass 1C Lloyd's Registri järgi või samaväärne teiste klassifikatsiooniühingute jääklass ning peamasina võimsus vähemalt 1600 kW. Jäämurdja puksiir-pargas koosseise ei teeninda. Jäämurdja […]

Read More

AFS konventsiooni jõustumine Eesti Vabariigis

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) peasekretär teatab, et kooskõlas laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooni (AFS konventsioon) artikliga 17 jõustus 23. jaanuaril 2009. a ühinemiskirja hoiuleandmisega Eesti Vabariigi ühinemine antud konventsiooniga. Vastavalt artikli 18(2) sätetele jõustub AFS konventsioon Eesti Vabariigis 23. aprillil 2009. a. Veeteede Ameti pressiteade

Read More