e-Õigus: eelnõu “Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seadus”

Keskkonnaministeerium on saatnud eelnõu "Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seadus" kooskõlastamiseks Justiitsministeeriumile. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=261622

Read More

e-õigus: eelnõu “Merekeskkonna kaitse seadus”

Keskkonnaministeerium on loonud väljatöötamise kavatsuse eelnõu "Merekeskkonna kaitse seadus" kohta ja on saatnud selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks. Väljatöötamise kavatsuse kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse kavatsuses nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=249674 Juhised dokumentide avamise kohta leiab siit.

Read More