e-õigus: eelnõu “Merekeskkonna kaitse seadus”

Keskkonnaministeerium on loonud väljatöötamise kavatsuse eelnõu "Merekeskkonna kaitse seadus" kohta ja on saatnud selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks. Väljatöötamise kavatsuse kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse kavatsuses nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=249674 Juhised dokumentide avamise kohta leiab siit.

Read More