e-õigus: eelnõu “”Sadamapassi kinnitamine” eelnõu”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu ""Sadamapassi kinnitamine" eelnõu" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=251832 Juhised dokumentide avamise kohta leiab siit.

Read More