e-õigus: määrus “Kalapüügieeskiri” muutmine

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu "Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a. määruse nr 144 "Kalapüügieeskiri" muutmine"" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=233657

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.