Eesti võeti Paris MOU täisliikmeks

Pariisi vastastikuse mõistmise memorandumi (Paris MOU) komitee 9.–13. maini 2005. a toimuval 38. istungjärgul Helsingis võeti Eesti ühehäälselt vastu Paris MOU täisliikmeks. Täisliikme staatus näitab Eesti laevakontrolli head taset, see on tunnustus Veeteede Ameti laevade järelevalve osakonna tööle. Täisliikmelisus jõustub 1. juulist 2005.

Paris MOU liikmestaatus tõstab Eesti mainet merendusringkondades, tagab parema infovahetuse teiste riikidega laevakontrolli küsimustes, suurendab mereohutust ning merekeskkonnakaitset Eesti rannikuvetes ja kogu Läänemerel.

Paris MOU liikmeid oli senini 20, pärast komitee 38. istungjärku lisanduvad ka Eesti ja Läti. Ohutu laevaliikluse tagamiseks loodud laevakontrolliorganisatsiooni Paris MOU liikmete eesmärk on tiheda kontrolli tulemusena kõrvaldada meresõidust nõuetele mittevastavad laevad, tõhustades sellega meresõidu ohutust ja turvalisust.

One thought to “Eesti võeti Paris MOU täisliikmeks”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.